Garantievoorwaarden

 

VOORWAARDEN EN REGELING VAN DE GARANTIE

Alle producten geproduceerd door Urbanbiker S.L. zijn gegarandeerd in overeenstemming met EU Richtlijn 1999/44/EC betreffende de verkoop en garantie van consumptiegoederen.

De voorwaarden van deze garantie, die van toepassing zijn op Spaanse fabrikanten, worden tevens aangevuld voor producten die in Spanje gekocht en gefactureerd zijn bij Koninklijk Wetsbesluit 7/2021.

Alle producten van het merk Urbanbiker en UBK systemen hebben een garantie van 2 jaar voor producten die binnen de Europese Unie gekocht zijn, met uitzondering van verbruiksgoederen en op voorwaarde dat de gebruiksvoorwaarden beschreven in de gebruiksaanwijzing gerespecteerd worden en het gepaste onderhoud wordt uitgevoerd.

Voor in Spanje en Portugal gekochte en gefactureerde producten geldt vanaf 1 januari 2022 een termijn van 3 jaar, exclusief verbruiksgoederen en op voorwaarde dat de in de gebruiksaanwijzing beschreven gebruiksvoorwaarden worden opgevolgd en het nodige onderhoud wordt uitgevoerd.

 

GARANTIEBESCHERMING

Urbanbiker garandeert zijn elektrische fietsen en andere gerelateerde producten onder het Urbanbiker merk en UBK systemen tegen fabricage- of montagefouten:

– De reparatie of vervanging van defecte onderdelen door nieuwe onderdelen.

– De arbeid die nodig is om onderdelen en componenten te installeren of te repareren, door u zelf of door een derde.

– De kosten van verzending (indien van toepassing) van de onderdelen naar de gebruikers of de officiële verkooppunten waar de aankoop is gedaan.

Gebreken die zich voordoen tijdens de eerste montage of afstelling, zoals de afstelling van de versnellingen, de afstelling van de remmen en remblokken, de geleiding van de kabels, de spanning van de spaken en de automatische sluitingen van sturen, zadels, wielen en vouwmodellen, moeten binnen de eerste 30 dagen na ontvangst van de fiets worden gereclameerd. Na deze periode is de gebruiker verantwoordelijk voor de staat van de afstelling.

Indien het voorval van de garantie is uitgesloten, draagt de gebruiker of het officiële verkooppunt de kosten van verzending.

Het verlies van batterijvermogen na verloop van tijd is geen fabricagefout, maar een inherent gevolg van de eigenschappen van het lithium waaruit deze component is samengesteld. Daarom geldt de garantie alleen als het verlies aan autonomie van de batterij minder dan 50% bedraagt of als er niet 500 volledige laadcycli zijn uitgevoerd.

In geen geval omvat de garantie de terbeschikkingstelling van een vervangend voertuig gedurende de tijd die nodig is om een onder de garantie vallend incident te verhelpen.

In geen geval dekt de garantie persoonlijk letsel of materiële schade die direct of indirect het gevolg is van een defect van dit apparaat tijdens het gebruik.

In geen geval dekt de garantie het normale verbruik van verbruiksgoederen. Deze artikelen zijn aan slijtage onderhevig:

Banden en binnenbanden.

Kettingen, remschijven en remblokken.

Zadel, handvatten en riemen.

Schokdempers, O-ringen en koppelingen.

Lampen, kabels en afdekkingen.

Afdichtingen, tandwielen en cups.

Pedalen, draden en pedalen.

(Deze lijst is slechts een lijst en geenszins beperkend, aangezien er andere verbruiksgoederen kunnen worden gevonden).

 

UITVOERING VAN DE GARANTIE

Garantieclaims kunnen alleen worden verwerkt via het verkoopkanaal dat bij het product hoort. Dit betekent dat in geval van aankoop van een product bij een officieel verkooppunt (hetzij ter plaatse of online), de garantie via dit verkooppunt afgehandeld moet worden en niet via een ander, aangezien Urbanbiker ook een officieel verkooppunt is.

Om de garantie effectief te maken, moet de klant altijd de aankoopfactuur voorleggen.

In elk geval is de doeltreffendheid van de garantie afhankelijk van de beoordeling van de Technische Dienst van Urbanbiker, die kan overwegen de garantie uit te sluiten om de redenen vermeld in het volgende punt.

 

UITZONDERINGEN OP DE GARANTIE

4.1 De toepassing van de garantie is uitgesloten indien het defecte onderdeel/de defecte onderdelen te wijten is/zijn aan oneigenlijk en/of nalatig gebruik van het produkt.

Onder onjuist en/of nalatig gebruik wordt het volgende bedoeld:

– Elk gebruik dat niet in de aard van het product ligt en/of niet in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

– Het niet uitvoeren van de in de gebruiksaanwijzing gespecificeerde onderhoudswerkzaamheden of het uitvoeren van andere dan de gespecificeerde werkzaamheden die de werking van het product kunnen beïnvloeden.

– Het uitvoeren van reparaties buiten erkende werkplaatsen en/of het gebruiken van niet-originele onderdelen die niet door Urbanbiker zijn goedgekeurd.

4.2 De toepassing van de garantie is uitgesloten in geval van schade, storingen of prestatieproblemen veroorzaakt door industriële luchtverontreinigende stoffen of invloeden van buitenaf die de oorzaak van de schade zijn.

4.3 Defecten als gevolg van onjuiste montage of afstelling.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0